Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika

België in Zuid-Afrika

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Zuid-Afrika is verhuisd en u wilt zich inschrijven op het consulaat in Johannesburg of Kaapstad? U reist als toerist door Zuid-Afrika en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Zuid-Afrika gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN ONZE CONSULAIRE DIENSTVERLENING

Het consulaat in Johannesburg zal verhuizen naar Pretoria. De renovatie van het ambassadegebouw is bijna rond en vanaf 13 juli 2020 opent het consulaat zijn deuren in gloednieuwe, eigentijdse en stijlvolle kantoren in Pretoria

Gelieve te noteren dat :

  • aanvragen voor paspoorten en eID’s tijdelijk zijn onderbroken. Pre-registraties kunnen wel en in noodgevallen zullen voorlopige paspoorten kunnen worden uitgereikt.
  • wij onze consulaire dienstverlening in Johannesburg volledig stopzetten op 3 juli.
  • het consulaat van 6 tot 10 juli gesloten is en de oversteek maakt naar Pretoria.
  • ons consulair team steeds bereikbaar blijft op de wachttelefoon.
  • visumaanvragen nog steeds niet zijn toegestaan, daar verandert voorlopig dus niets.
  • het consulaat in Kaapstad blijft waar het is en gewoon geopend blijft.

Voor iedereen die bij het consulaat in Johannesburg is geregistreerd,  is het nieuwe adres voor alle consulaire noden vanaf 13 juli: 625, Leyds Street, Muckleneuk, Pretoria 0002. Beveiligde parkeerplaatsen zijn voorzien. U kan het consulaat vanaf dan ook bereiken via pretoria@diplobel.fed.be en op telefoonnummer +27 (0) 12 440 3201.

Wij beseffen dat de verhuizing de afstand tot het consulaat voor sommigen onder u vergroot. De voorbije jaren zijn evenwel heel wat processen gedigitaliseerd en is het steeds minder noodzakelijk om zelf langs te komen. Daar willen we in de toekomst nog meer op inzetten.

In ieder geval zullen we er alles aan doen om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen voor u en we kijken ernaar uit om u vanaf 13 juli in onze vernieuwde bureaus te ontvangen. 

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
Pretoria@diplobel.fed.be of Capetown@diplobel.fed.be of telefonisch op +27 12 440 3201 (Pretoria) of +27 21 419 46 90 (Kaapstad). Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en lees de reisadviezen.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

COVID-19 - STAND VAN ZAKEN VOOR REIZIGERS

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Het virus verspreidt zich over de hele wereld en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen, waardoor de  normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om in het buitenland geblokkeerd te raken, is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Van 26 maart om middernacht tot 16 april om middernacht (21 dagen) zijn alle grenzen gesloten en zijn alle internationale vluchten van en naar Zuid-Afrika opgeschort, als gevolg van een lockdown in het hele land. Toeristen moeten in hun  verblijfplaats blijven voor de duur van de lockdown. Indien u vastzit in het land, zorg er dan voor dat u onderdak hebt en probeer om via contacten in België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassade beperkt.​

Alle niet-essentiële verplaatsingen zijn tijdens deze periode verboden. Iedereen wordt gevraagd om thuis te blijven tenzij om voedsel of medicijnen te kopen of om medische verzorging te krijgen. Alle winkels en bedrijven zijn tijdens deze periode gesloten, behalve supermarkten, apotheken, tankstations, banken, laboratoria en alle bedrijven die noodzakelijk zijn voor de productie en transport van voedsel, basisgoederen en medische benodigdheden.

Toeristen die het land willen verlaten na de lockdown nemen hiervoor in de eerste plaats contact op met hun touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Mensen die permanent in het buitenland wonen, dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven na de lockdown al dan niet de beste keuze is.

Zuid-Afrika heeft een inreisverbod uitgevaardigd voor buitenlanders komende van hoogrisico landen. Deze landen zijn: Italië, Iran, Korea, Spanje, Duitsland, VS, VK, Frankrijk, Zwitserland, China. Het gaat hierbij om alle buitenlandse reizigers die vanuit deze landen reizen of er in transit waren. Deze reizigers zullen teruggestuurd worden bij aankomst, ook na de lockdown. Voorlopig hoort België dus nog niet bij de groep hoogrisico landen.

Zuid-Afrikaanse burgers en residenten die terugkeren vanuit de hoger vermelde hoogrisico landen na de lockdown, zullen 14 dagen in quarantaine worden geplaatst.

De situatie kan van minuut tot minuut veranderen. Om deze reden raden wij u sterk aan om op dit moment niet naar Zuid-Afrika te reizen en uw reis uit te stellen tot de COVID19-crisis voorbij is.

Gelieve dit op te volgen via volgende websites:

Voor Zuid-Afrika: http://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/covid-19/

Voor België: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of per telefoon 0800/14 68 9 (enkel in België)

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen: https://www.who.int/home en https://www.wanda.be/nl

Om u beter te kunnen bijstaan, gelieve u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.
 

Nieuwe immigratiewetgeving // update reisadvies voor reizen met minderjarigen (-18 jaar) van en naar Zuid-Afrika - november 2019

Sinds 26 mei 2014 is in de Zuid-Afrika een nieuwe immigratiewetgeving van toepassing. Deze is uitermate van belang wanneer u reist met minderjarigen (-18 jaar), er een langere tijd wil verblijven (+ 3 maanden) of wanneer u er zich definitief wilt vestigen. Voor de laatste ntwikkelingen in deze Zuid-Afrikaanse materie, klik op volgende link.

 
Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving: voorlopige (handgeschreven) Belgische paspoorten NIET aanvaard om Zuid-Afrika binnen te komen

Opgelet: voorlopige (handgeschreven) Belgische paspoorten worden NIET aanvaard om Zuid-Afrika binnen te komen, tenzij in geval van een bewezen medisch noodgeval!

 

Nieuws

28 okt

België is tevreden met de publicatie van een Europese databank voor de uitvoer van militair materieel door de lidstaten van de EU. Deze publieke databank is een verdere stap richting meer transparantie op het gebied van uitvoer van en handel in militair materieel. Transparantie in de wapenexport is belangrijk omdat het leidt tot een grotere verantwoordingsplicht van lidstaten om toe te zien op hun exportcontroleverplichtingen. Deze transparantie draagt bij tot de bestrijding van het doorsluizen van wapens naar criminelen, terroristen of andere illegale bestemmingen.

20 okt

Vandaag neemt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir deel aan een ministeriële rondetafelconferentie die financiële middelen en politiek engagement moet genereren om een antwoord te bieden op de enorme noden in de centrale Sahel-regio, meer bepaald in Mali, Burkina Faso en Niger.

18 okt

De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID-19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

16 okt

Voormalig minister Inge Vervotte is door de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aangeduid als lid van de Vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF).

13 okt

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad).