Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika

België in Zuid-Afrika

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Zuid-Afrika is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Pretoria of het Consulaat-Generaal in Kaapstad? U reist als toerist door Zuid-Afrika en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Zuid-Afrika gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Voor een Belgische ervaring in Zuid-Afrika, ga naar https://experiencebelgiuminsa.co.za/. Als u een Belg bent met een horecabedrijf in Zuid-Afrika, contacteer ons (pretoria@diplobel.fed.be) met informatie zodat we deze kunnen toevoegen aan deze website.

REIZEN NAAR BELGIË UPDATE

Vanaf 23 mei 2022 is het verbod op niet-essentiële reizen naar België afgeschaft. Reizigers van Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zimbabwe en Eswatini kunnen vrij reizen naar België.

De volgende voorwaarden om België binnen te komen zijn ook niet meer van toepassing:

  • Voorleggen van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat.
  • Testen op dag 1 en 7, en quarantaine.
  • Invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF).

Belangrijk:

!!De gebruikelijke visumvoorwaarden zijn nog steeds van toepassing.

!!Je mag niet reizen wanneer je in quarantaine of isolatie zit.

!!Contacteer steeds uw luchtvaartmaatschappij en/of reisagentschap voor informatie betreffende hun vluchten van en naar uw land van bestemming en hun reisvoorwaarden.

!! Landen zullen worden geclassificeerd als zeer hoog risico mocht er een nieuwe zorgwekkende covid-variant opduiken op hun grondgebied. De beperkende maatregelen zullen van toepassing zijn op landen met een zeer hoog risico, maar momenteel zijn er echter geen landen met een zeer hoog risico.

Meer informatie is beschikbaar op volgende website: www.info-coronavirus.be/nl. 

In het kader van de uitrol van de vaccinatiecampagne in België heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op voorstel van de Taskforce Vaccinatie ook richtlijnen bepaald voor de toegang tot vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen. Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u op Vaccinatie van Belgen in het buitenland (COVID-19) | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be) . Lees hier ook de meest recente informatie en blijf ons via de sociale media volgen. De Belgen geregistreerd op onze ambassade/op ons consulaat/op ons diplomatiek bureau zullen ook persoonlijk via e-mail gecontacteerd worden.

COVID-19 - STAND VAN ZAKEN VOOR REIZIGERS

De situatie kan van minuut tot minuut veranderen. U kan deze website raadplegen met de meest recente informatie:

Gelieve ook op te volgen via volgende websites:

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen: 

Om u beter te kunnen bijstaan, gelieve u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

 

Nieuwe immigratiewetgeving // update reisadvies voor reizen met minderjarigen (-18 jaar) van en naar Zuid-Afrika - november 2019

Sinds 26 mei 2014 is in de Zuid-Afrika een nieuwe immigratiewetgeving van toepassing. Deze is uitermate van belang wanneer u reist met minderjarigen (-18 jaar), er een langere tijd wil verblijven (+ 3 maanden) of wanneer u er zich definitief wilt vestigen. Voor de laatste ntwikkelingen in deze Zuid-Afrikaanse materie, klik op volgende link.

 
Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving: voorlopige (handgeschreven) Belgische paspoorten NIET aanvaard om Zuid-Afrika binnen te komen

Opgelet: voorlopige (handgeschreven) Belgische paspoorten worden NIET aanvaard om Zuid-Afrika binnen te komen, tenzij in geval van een bewezen medisch noodgeval!

 

Nieuws

26 jan

Op donderdag 26 januari 2023 werd een charter van Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, dat werd bewaard in de benedictijnenabdij van Mesen in West-Vlaanderen en aan het begin van de Eerste Wereldoorlog verdween, officieel overgedragen aan het Rijksarchief. Het stuk dook in december 2016 op in het Metropolitan Museum of Art van New York City (The Met). Begin 2020 werd met The Met overeengekomen om dit kostbare document, dat deel uitmaakt van het Belgisch cultureel erfgoed, terug te geven aan België.

19 jan

België zal 3.000 ton strooizout naar Oekraïne sturen om er de wegen ijsvrij te maken in de harde winterse omstandigheden.

12 jan

Ook in 2023 gaat de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op zoek naar nieuwe medewerkers om zijn dienstverlening te versterken, zowel in Brussel als in het buitenland.

21 dec

We worden steeds meer geconfronteerd met zorgwekkende klimaatverstoringen: droogtes, overstromingen, bosbranden, recordtemperaturen. De impact en gevolgen zijn enorm. De rapporten van internationale experten zijn duidelijk: er is dringend méér actie nodig op elk niveau.

18 dec

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Belgische onderdanen in Iran op het land zo spoedig mogelijk te verlaten, omwille van het toegenomen risico op willekeurige aanhouding in het licht van de huidige verslechtering van de veiligheidssituatie in heel Iran.