Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika

Who's who?

De Belgische diplomatie in Zuid-Afrika vertegenwoordigt de Belgische Overheid en bestaat uit de volgende entiteiten:

Hoofdzetel

Ambassade van België in Pretoria

DIPLOMATIEKE AFDELING:

 • Ambassadeur: Didier VANDERHASSELT
 • Adjunct Posthoofd: Griet BROSENS
 • Eerste Secretaris: Françoise PUISSANT BAEYENS
 • Attaché Veiligheid: Lt. Col. Alain LAMBERT
 • Diplomatiek Medewerker: Boiketlo MONGOATO
 • Hoofd Administratie: Veerle AERTS
 • PA van de Ambassadeur: Megan VAN DER WESTHUIZEN
 • PA van het Adjunct Posthoofd & de Eerste Secretaris: Hanne VANSPAUWEN
 • Assistent Protocol & Communicatie: Nthabiseng KHOTA

CONSULAIRE AFDELING / CONSULAAT-GENERAAL:

 • Consul: Lieve DECALUWÉ
 • Verantwoordelijke visumafdeling: Gudrun PRAILLE
 • Visum medewerker loket: Gisèle KENDECK
 • Visum medewerker loket: Valentine VANDAELE
 • Notariële akten en algemene administratie / Nationaliteit & Burgerlijke stand: Beulah VANDEPUT
 • Paspoorten, Identiteitskaarten, Rijksregister, Levensbewijzen, Dispatching: Fee LAVREAU

Tel+27 (0)12 440 3201 
Emailpretoria@diplobel.fed.be / pretoria.visa@diplobel.fed.be

 

General Representation of the Government of Flanders

Dr Geraldine REYMENANTS (General Representative)

497 Cameron Street 
Bailey's Muckleneuk 0181
Pretoria 

PO Box 1795 
Brooklyn Square 
0075

Tel: +27 (0)12 460 0781 
Fax: +27 (0)12 460 0778 
Email: pretoria@flanders.eu
Website: www.flanders.org.za

 

Flanders Investment and Trade Johannesburg

Mr Luc FABRY (Trade and Investment Commissioner)

The Campus, 2nd Floor, Wrigley Field
57 Sloane Street
Bryanston 2021
Johannesburg

Tel.: +27 (0)11 783 4732/3/4
Fax: +27 (0)11 783 4737 
Email: johannesburg@fitagency.com
Website: www.flandersinvestmentandtrade.com  

 

Wallonia Brussels Trade Commission

Mr Jean-Pierre MULLER (Trade and Investment Commissioner)

Fairway Office Park
Sable House
52 Grosvenor Road
Bryanston 2021
Johannesburg

Tel.: +27 (0)11 463 0378
Fax: +27 (0)11 463 7272 
Email: johannesburg@awex-wallonia.com    
Website: www.wallonia.org.za  

 

Wallonia Brussels International

Ms Julie DAVID (Academic & Cultural Liaison Officer)

Stellenbosch University Main Campus
Victoria Street
Stellenbosch Central
Stellenbosch 7600

Tel: +27 (0)21 808 2038
Email: j.david@wbi.be
Website: www.wbi.be │ www.studyinbelgium.be