Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika

Geboorteakte

Een kind geboren in Zuid-Afrika uit niet-Zuid-Afrikaanse ouders zal enkel een handgeschreven “Declaration of Birth” en “Unabridged Birth Certificate” krijgen, dewelke NIET door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zullen bewaard worden. Indien u dit document verliest, is er geen mogelijkheid tot verkrijgen van een afschrift van de akte.

Het is aangeraden, wanneer u de documenten aanvraagt, dat u op hetzelfde ogenblik meerdere uitgiftes van de documenten vraagt voor gebruik en registratie in Zuid-Afrika, België, bij het Consulaat van België en in het buitenland.

Indien het kind de Belgische nationaliteit heeft, is het aangeraden de geboorteakte te laten overschrijven in de Registers van Burgerlijke Stand van uw (laatste) gemeente van domicilie in België.

  1. Hiervoor heeft u de Zuid-Afrikaanse Unabridged birth Certificate nodig.
  2. Deze dient gelegaliseerd te worden met de Apostille (www.dfa.gov.za/consular/legalisation.htm).
  3. De Unabridged Birth Certificate dient vertaald te worden naar het Nederlands of Frans (naar gelang de officiële taal in de Belgische gemeente door een van de door het Consulaat van België erkende beëdigde vertalers.
  4. De handtekening van de beëdigd vertaler dient gelegaliseerd te worden door het Consulaat van België.
  5. Het dossier kan aan de Belgische gemeente overgemaakt worden voor overschrijving (dit kan tevens door een familielid of vriend gedaan worden).