Geboorteakte

  1. Laatst bijgewerkt op

Een kind geboren in Zuid-Afrika uit niet-Zuid-Afrikaanse ouders zal enkel een handgeschreven “Declaration of Birth” en “Unabridged Birth Certificate” krijgen, die NIET door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zullen bewaard worden. Als u dit document verliest, is er geen mogelijkheid tot verkrijgen van een afschrift van de akte.

Het is aangeraden, wanneer u de documenten aanvraagt, dat u op hetzelfde ogenblik meerdere uitgiftes van de documenten vraagt voor gebruik en registratie in Zuid-Afrika, België, bij het Consulaat-generaal van België en in het buitenland.

Als het kind de Belgische nationaliteit heeft, is het aangeraden de geboorteakte te laten overschrijven in de Registers van Burgerlijke Stand van uw (laatste) gemeente van domicilie in België.

  1. Hiervoor heeft u de Zuid-Afrikaanse “Unabridged Birth Certificate” nodig.
  2. Deze dient gelegaliseerd te worden met de Apostille
  3. De “Unabridged Birth Certificate” dient vertaald te worden naar het Nederlands of Frans (naar gelang de officiële taal in de Belgische gemeente) door een van de door het Consulaat-generaal van België erkende beëdigde vertalers.
  4. De handtekening van de beëdigd vertaler dient gelegaliseerd te worden door het Consulaat-generaal van België.
  5. Het dossier kan aan de Belgische gemeente overgemaakt worden voor overschrijving (dit kan tevens door een familielid of vriend gedaan worden).


Registratie van een pasgeboren kind bij het Consulaat-generaal waar u bent ingeschreven (procedure voor een Belgische ouder die in België geboren is)


Gelieve de volgende documenten per e-mail te bezorgen aan het Consulaat-generaal waar u bent ingeschreven:

  • De Zuid-Afrikaanse geboorteakte, gelegaliseerd met Apostille door DIRCO. Opgelet: voor een kind dat buiten het huwelijk geboren is, dient u de vault copy (ook wel notice of birth genoemd) toe te voegen, met de handtekening van beide ouders, gedateerd en afgestempeld door Home Affairs! 
  • Inschrijvingsformulier (DOCX, 33.64 KB) voor minderjarigen, ondertekend door beide ouders.
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van beide ouders.