Inschrijving/e-Consul

Op deze pagina vindt u meer informatie over de inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van ons Consulaat-generaal in Pretoria of Kaapstad.

 1. Laatst bijgewerkt op

Waarom zich laten registreren?


Indien u van plan bent  om u voor een langere duur in het buitenland te vestigen, moet u zich bij uw Belgische gemeente laten uitschrijven en een "model 8 " aanvragen. Daarvoor dient u, bij voorkeur vóór uw verhuis, contact op te nemen met de dienst Bevolking van uw gemeente in België en uw toekomstig adres mee te delen of – indien dit nog niet gekend is – het land waar u in de toekomst zal verblijven.

Bij aankomst, kan u zich laten inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het Consulaat-generaal te Pretoria of Kaapstad. Uw inschrijving is gratis en hoewel ze niet verplicht is, is ze sterk aan te raden. Dankzij uw inschrijving in het consulaire bevolkingsregister kan u beroep doen op een hele waaier van administratieve diensten. U kan bij de consulaire dienst terecht voor de afgifte van reistitels en attesten, voor zaken van burgerlijke stand, nationaliteit en notariaat.  Als Belg ingeschreven in het buitenland kunt u aan de federale wetgevende verkiezingen deelnemen.

Hierna een kort overzicht ter vergelijking:

U bent ingeschreven

U bent niet ingeschreven

Afgifte reistitels 

 • paspoort 
 • voorlopig paspoort 
 • identiteitskaart 

Afgifte reistitels 

 • voorlopig paspoort 

Afgifte attesten 

 • attest van inschrijving in het bevolkingsregister
 • attest van woonst 
 • attest van gezinssamenstelling 
 • attest van nationaliteit
 • attest van naamsovereenkomst (af te geven als de naam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht)  
 • attest geen huwelijksbeletsel  
 • attest van burgerlijke staat 

Afgifte attesten 

 • attest geen huwelijksbeletsel

Nationaliteit

 • akte van toekenning van de Belgische nationaliteit 
 • akte van behoud van de Belgische nationaliteit 

Nationaliteit

 • -  

Burgerlijke stand 

 • erkenningsakte 

Burgerlijke stand 

 • -  
Notariële akten Notariële akten

 
Goed om te weten:
 bepaalde categorieën van personen moeten of kunnen in België ingeschreven blijven, zelfs als ze langdurig in het buitenland verblijven. Het betreft hoofdzakelijk studenten die bij hun ouders gedomicilieerd blijven, sommige overheidsmedewerkers, militairen, internationale ambtenaren, enz. Als u deel uitmaakt van een van deze categorieën, dan wordt u als "tijdelijk afwezig" van België beschouwd. U moet uw "tijdelijk verblijf in het buitenland" melden aan uw Belgische gemeente. In dat geval kunt u zich niet inschrijven . Wij kunnen u echter, ter informatie, als "tijdelijk ingeschrevene" in het consulaire register inschrijven. Dit kan nuttig zijn om bijvoorbeeld ons in staat te stellen u eenvoudiger te contacteren bij een eventuele noodtoestand.
 

Procedure voor inschrijving (e-Consul)


Het Belgische consulaat-generaal te Pretoria en het Belgische consulaat-generaal te Kaapstad bieden u vanaf 01/12/2020, de mogelijkheid u 
online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

U kan o.a. via volgende webshop lokaal een kaartlezer aankopen.

Via e-Consul kan u, indien u reeds ingeschreven bent, ook bepaalde attesten gratis aanvragen indien deze moeten voorgelegd worden aan een Belgische administratieve overheid of een Belgische instelling van sociale zekerheid.

Het gaat om volgende attesten:

 • Attest van burgerlijke staat
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van inschrijving
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van woonplaats
 • Attest van woonplaats met historiek

U kan er ook een levensbewijs voor validatie opladen, samen met bewijsstukken. 
 

Procedure voor inschrijving (via inschrijvingsformulier)


U kan zich ook via e-mail inschrijven. Gelieve volgende documenten per e-mail te bezorgen aan het bevoegde Consulaat-generaal:

 • Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier (1 per gezinslid, het formulier voor minderjarigen moet ondertekend zijn door beide ouders en vergezeld van een kopie van hun paspoorten of identiteitsdocumenten) – zie formulieren
 • Model 8-formulier indien u vanuit België verhuisd bent.
 • Kopie van de paspoorten/identiteitskaarten van alle gezinsleden.
 • Kopie van uw verblijfsvergunning.
 • Bewijs van adres.
 • Ingevuld inschrijvingsformulier voor toekomstige verkiezingen – zie formulieren
   

Opvolging van uw administratief dossier


U dient het bevoegde Consulaat-generaal op de hoogte te brengen van elke verandering in uw persoonlijke situatie, door middel van de nodige bewijsstukken.