Registratie van een huwelijk voltrokken in Zuid-Afrika

Hier vindt u meer informatie over de registratie van een huwelijk voltrokken in Zuid-Afrika.

  1. Laatst bijgewerkt op

Indien u bent gehuwd in Zuid-Afrika, dient u volgende documenten per e-mail te bezorgen aan het Consulaat-generaal waar u bent ingeschreven om uw burgerlijke staat te kunnen aanpassen in het Rijksregister:

  • de Zuid-Afrikaanse huwelijksakte (abridged of unabridged), gelegaliseerd met de Apostille door DIRCO
  • inschrijvingsformulier (DOCX, 33.79 KB) voor een vreemd gezinslid (indien uw partner geen Belg is), ondertekend door uw partner
  • kopie van het paspoort/de identiteitskaart van uw partner


Overschrijven van de huwelijksakte in de registers van burgerlijke stand van een gemeente

U kan de Zuid-Afrikaanse huwelijksakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente. Dit is niet verplicht maar de gemeente kan dan in de toekomst uittreksels of voor eensluidend verklaarde afschriften van deze akte afleveren wanneer u dat nodig hebt. De akte kan worden overgeschreven achtereenvolgens in het register van de burgerlijke stand:

  1. van uw woonplaats in België;
  2. van uw laatste woonplaats in België;
  3. van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder);
  4. van de gemeente waar u geboren bent in België;
  5. van de Stad Brussel.

De overschrijving is niet automatisch en gebeurt op uw verzoek, rechtstreeks aan de gemeente.

U zal volgende documenten aan de gemeente moeten bezorgen: onverkorte (unabridged) Zuid-Afrikaanse huwelijksakte, gelegaliseerd met de Apostille door de Zuid-Afrikaanse DIRCO, met vertaling naar de taal van de gemeente.