Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

 

De wisselkoers - met bankkosten inbegrepen - wordt maandelijks door de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken in Brussel vastgelegd.

Consulaire tarieven vanaf 25/04/2019

OPGELET: EEN VISUM, AANGEVRAAGD BIJ TLS, MOET BETAALD WORDEN AAN TLS TER PLAATSE. GELIEVE DUS NOOIT EEN BETALING VOOR EEN VISUM OP ONZE REKENING OVER TE MAKEN INDIEN U EEN AFSPRAAK HEEFT BIJ TLS.

Betalingen Johannesburg

Betalingen kunnen enkel via EFT (Elektronische overschrijving) – de betaling dient te gebeuren vooraleer de aanvraag van een visum (opgelet: visumaanvragen bij TLS zijn te betalen bij TLS ter plaatse), paspoort, identiteitskaart, legalisatie of andere documenten wordt ingediend.

Het bewijs van betaling van de elektronische overschrijving (Proof of payment) dient te worden voorgelegd op het moment van indiening van de aanvraag. Het bewijs dient het origineel te zijn, en dient de datum van de overschrijving weer te geven. U wordt aangeraden een fotokopie van het bewijs van betaling te maken voor eigen gebruik. Het Consulaat maakt geen fotokopies, noch wordt het origineel teruggegeven.

Om veiligheidsredenen worden geen cash betalingen aan het loket aanvaard.

Vanaf 08/04/2019 kunt u ook per bankkaart betalen op het Consulaat.

BANK: FNB (First National Bank)
KANTOOR: HYDE PARK - KANTOORCODE: 255805 
REKENINGNUMMER: 62030586880 
REKENINGHOUDER: Consulate of Belgium 
REFERENTIE: Uw familienaam, Initialen + visa/paspoort/IDkaart/legalisatie/…

 

Betalingen Kaapstad

Betalingen kunnen enkel via EFT (Elektronische overschrijving) – de betaling dient te gebeuren vooraleer de aanvraag van een visum, paspoort, identiteitskaart, legalisatie of andere documenten wordt ingediend.

Het bewijs van betaling van de elektronische overschrijving (Proof of payment) dient te worden voorgelegd op het moment van indiening van de aanvraag. Het bewijs dient het origineel te zijn, en dient de datum van de overschrijving weer te geven. U wordt aangeraden een fotokopie van het bewijs van betaling te maken voor eigen gebruik. Het Consulaat maakt geen fotokopies, noch wordt het origineel teruggegeven.

Om veiligheidsredenen worden noch cash betalingen noch betalingen via kredietkaarten aan het loket aanvaard.

Bankgegevens:

Bank: FNB (First National Bank) 
Tak: THIBAULT SQUARE - Branch code 202509 
Rekeningnummer: 62114006069 
Rekeninghouder: Consulate of Belgium 
Betalingsreferentie: Uw familienaam, Initialen + visa/paspoort/IDkaart/legalisatie/…