Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika
Home Op reis in Zuid-Afrika

Op reis in Zuid-Afrika

Reisadviezen

Reizen naar Botswana met minderjarige kinderen

Sedert 1 oktober 2016 wordt bij het overschrijden van de grens van Botswana (net zoals voor Zuid-Afrika) een gecertifieerd afschrift van de geboorteakte van elke minderjarige gevraagd. Deze geboorteakte dient zowel de gegevens van het kind als van de ouder(s) te bevatten. Zonder dit document kan U de toegang tot of het vertrek uit Botswana geweigerd worden.Gedetailleerde informatie vindt U hier.

Nieuwe immigratiewetgeving

Sinds 26 mei 2014 is in de Zuid-Afrika een nieuwe immigratiewetgeving van toepassing. Deze is uitermate van belang wanneer u reist met minderjarigen (-18 jaar), er een langere tijd wil verblijven (+ 3 maanden) of wanneer u er zich definitief wilt vestigen. Voor de laatste ontwikkelingen in deze Zuid-Afrikaanse materie, klik op volgende link.

Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving: voorlopige (handgeschreven) Belgische paspoorten NIET aanvaard om Zuid-Afrika binnen te komen

Opgelet: voorlopige (handgeschreven) Belgische paspoorten worden NIET aanvaard om Zuid-Afrika binnen te komen, tenzij in geval van een bewezen medisch noodgeval!

Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

Contactgegevens voor Belgen in nood

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen contact opnemen met:

  • het Consulaat-generaal in Pretoria (rechtsgebied) via het noodnummer +27 82 458 80 26
  • het Consulaat-generaal in Kaapstad (rechtsgebied) via het noodnummer +27 73 772 45 59

Website 'A Belgian experience in South Africa' 

Voor een Belgische ervaring in Zuid-Afrika, ga naar https://experiencebelgiuminsa.co.za/. Als u een Belg bent met een horecabedrijf in Zuid-Afrika, contacteer ons (pretoria@diplobel.fed.be) met informatie zodat we deze kunnen toevoegen aan deze website.