Ambassade en Consulaten van België in Zuid-Afrika
Home Website “Mijn Dossier”

Website “Mijn Dossier”

Mijn DOSSIER

 

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

De website laat u toe:

 • uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen
 • fouten te signaleren
 • uw contactgegevens meedelen
 • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
 • elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt

 

Hoe werkt het?

 • U dient in het bezit te zijn van een geactiveerde eID, uw pin code en een kaartlezer. U dient de kaartlezer te installeren met het kaartleesprogramma.
 • Eenmaal het programma is geinstalleerd, krijgt u toegang tot Mijn DOSSIER door middel van uw eID en uw PIN-code op de website https://mijndossier.rrn.fgov.be . Om uw identiteit te controleren, wordt uw PIN-code gevraagd.

De elektronische attesten kunnen in de drie landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits), worden onmiddellijk op het scherm getoond, kunnen worden afgedrukt, gedownload en bewaard als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken en als bijlage van een mail worden doorgestuurd.

 

Welke attesten zijn beschikbaar?

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgisch kiezer; attest van kiesregister
 • Uittreksel uit de registers

Let op: de bruikbaarheid van de attesten in het buitenland is niet gegarandeerd. Wat het gebruik ervan in België betreft, is het voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats/adres voor een Belgische bank).

Een andere mogelijkheid om gratis bepaalde attesten aan te vragen om voor te leggen aan een Belgische administratieve overheid of een Belgische instelling van sociale zekerheid, is via e-Consul