Rechtsgebied

Wat is het rechtsgebied van het Consulaat-generaal in Kaapstad?