Notariële diensten

Op deze pagina vindt u alle informatie over notariële diensten.

  1. Laatst bijgewerkt op

Personen die in België officiële documenten dienen te ondertekenen, hoeven zich niet noodzakelijk daarvoor naar België te begeven. Een notariële volmacht kan ondertekend worden bij het Consulaat-generaal van België in Pretoria of Kaapstad.

De meest voorkomende volmachten zijn voor de verkoop of aankoop van eigendom in België, vereffening van nalatenschap of algemene volmacht.


Procedure

Vraag uw notaris een ontwerp van akte voor te bereiden en deze over te maken aan volgend e-mailadres: notaribox@diplobel.fed.be. Eens de akte klaar is voor ondertekening zal u door een medewerker van het Consulaat-generaal gecontacteerd worden.


Voorwaarden

De persoon die de akte ondertekent moet de inhoud van de akte begrijpen (zo nodig moet de akte in 2 talen verleden worden). Het belang moet in België gelegen zijn (verkoop/aankoop van een huis in België, vereffening van een nalatenschap in België).